Dar-ol-Mostafa as-Sonniyah Norway

er en norsk-muslimsk organisasjon som jobber for å gjøre islam mer tilgjengelig på norsk. Vi forstår at det er et økende behov for islamsk informasjon på norsk i dagens samfunn, spesielt i en tid der det er stadig flere norskfødte muslimer. Vi ønsker å bidra til å dempe den negative og stereotypiske fremstillingen som finnes av den vakre religionen islam i media og samfunnet ellers. Vårt mål er å gjøre islam mer forståelig ved å bruke ulike metoder, både tradisjonelle, moderne og populærkulturelle.

Vi mener det er viktig å bidra til å skape forståelse og respekt for islam, som er den raskest voksende religionen i verden og nest størst i Norge. Vi ønsker også å hjelpe unge muslimer til å finne sin muslimske

identitet og bidra til at de kan møte de utfordringene som oppstår når det gjelder identitet og selvforståelse.

Dar-ol-Mostafa as-Sonniyah Norway

ønsker å spre det rettferdige og kjærlighetsfylte islamske budskapet ved å gi riktige forklaringer på den hellige Koranen, de velsignede hadis og islamsk litteratur. Vårt mål er å spre kjærligheten for Allah, den mest Nåderike, og hans elskede og siste sendebud, vår hersker Mohammad صلى الله عليه و سلم.

 

Vi er opptatt av å skape gode muslimske forbilder i samfunnet som kan være en inspirasjon for den oppvoksende generasjonen når det gjelder å ha en fin balanse mellom det rituelle islamske livet. og andre plikter i samfunnet. Vi mener det er viktig å ha en holdning som inkluderer toleranse, integrering, forståelse, kunnskap, vennlighet og moral, samtidig som man holder fast på de islamske prinsippene.

 

Vi ønsker å møte ungdommen på deres nivå, og samtidig holde fast på de islamske tradisjonene. Vi mener det er viktig å skape gode norsk-muslimske borgere med verdier som kyskhet, fromhet og gudfryktighet. Vårt mål er å spre et varmt og ikke-egosentrisk menneskesyn i samfunnet, og bidra til å skape en bedre forståelse og respekt for islam.

Dar-ol-Mostafa as-Sonniyah Norway

tror på at mennesker generelt har iboende godhet og at mennesker kan bli bedre utgaver av seg selv ved å streve etter det. Vi ønsker å tilby en plattform der man kan få selvinnsikt og jobbe med seg selv for å bli en bedre muslim, og dermed også et bedre menneske. Mottoet vårt er:

«Jeg skal streve for å bli den beste versjonen av meg selv, og hjelpe andre med det samme».  

Våre verdier er blant annet:

  •   Gudfryktighet
  •   Kyskhet
  •   Kunnskap
  •   Standhaftighet
  •   Toleranse
  •   Forståelse

 

Vi i Dar-ol-Mostafa as-Sonniyah Norway ønsker også å bidra til å bygge broer mellom ulike muslimske etnisitetsgrupper, og vi oppfordrer til dialog og samarbeid. Vi tror på at kunnskap og forståelse er nøkkelen til å skape fred og harmoni i samfunnet, og derfor kommer vi også til å arrangere kurs, seminarer og workshops for å øke kunnskapen om islam og islamske prinsipper.

Vi ønsker også å være til støtte for muslimer som sliter med utfordringer i hverdagen, enten det er i forhold til familieliv, jobb eller annet, ved å tilby spirituelle forsamlinger som kan bidra til å dempe stress, angst og depresjon. Vi ønsker å ha et tilbud om rådgivning og veiledning for de som trenger det, og vi jobber for å skape et trygt miljø.

 

Dar-ol-Mostafa as-Sonniyah Norway er en organisasjon som ønsker å være en del av samfunnet og bidra positivt til det, samtidig som vi holder fast på våre islamske verdier og prinsipper.

 

Vi oppfordrer våre muslimske brødre og søstre til å bli med oss i dette viktige arbeidet med å spre kunnskap og forståelse om islam, og bidra til å skape et mer tolerant, inkluderende og harmonisk samfunn.