Velkommen til

Dar-ol-Mostafa as-Sonniyah

SITT OFFISIELLE NETTSTED

Om oss

Kjenner du til DarolMostafa Norway

Vårt mål:

Målet vårt er å tilgjengeliggjøre islam på norsk, hjelpe muslimer i Norge og skape et godt samfunn basert på kjærlighet, toleranse og kunnskap.

Vår visjon:

Vår visjon er å spre ekte islam og bidra til et rettferdig og medmenneskelig samfunn basert på profeten Mohammadﷺ sitt eksempel.

Vår kjerne:

Vår kjerne er Koranen og å følge profeten Mohammad ﷺ for å oppnå et bedre liv. Islam lærer oss håp og tilgivelse i Allahs nåde. Dette skaper godhet i samfunnet og hjelper de som har falt i synder til å bli gode igjen.

STØTT DAROLMOSTAFA FOR Å TJENE ISLAM, FRED OG MENNESKELIGHET

STØTT ALLAHS SAK

Nøyaktig og informativ organisasjon

Dar-ol-Mostafa as-Sonniyahs unikhet er at vi tilbyr 100% autentisk islamsk informasjon basert på islamsk kanon.

Fredelig og hjelpsom organisasjon

Dar-ol-Mostafa as-Sonniyah tror på fred, nåde, menneskelighet, tilgivelse og harmoni, slik islam formidler det.

Forkynne
islam

Dar-ol-Mostafa as-Sonniyahs hovedformål er å forkynne, formidle og spre islam med fred og nåde, slik at «lyset» når frem og gir innsikt.

Kontakt oss nå for å støtte:

NYESTE GALLERI HER
DEL MED ANDRE

NYESTE MEDIER HER
DEL MED ANDRE

Kommende arrangementer av darolmostafa

Følg lenken og fyll inn korrekt informasjon.

Nå kan du endelig registrere deg som medlem hos oss

𝐕𝐢𝐤𝐭𝐢𝐠 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐬𝐣𝐨𝐧:

- 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑙𝑑𝑟𝑒 𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 15 å𝑟

- 𝐴𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑎 𝑜𝑔 𝑚𝑒𝑑 15 å𝑟 𝑜𝑔 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑚 "𝑣𝑜𝑘𝑠𝑛𝑒", 𝑜𝑔 𝑚å 𝑑𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔 𝑖𝑛𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑣

- 𝐸𝑟 𝑑𝑢 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚 𝑖 𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑚𝑓𝑢𝑛𝑛 𝑜𝑔 ø𝑛𝑠𝑘𝑒𝑟 å 𝑏𝑙𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚 𝑖 𝐷𝑎𝑟 𝑜𝑙 𝑀𝑜𝑠𝑡𝑎𝑓𝑎 𝑎𝑠 𝑆𝑜𝑛𝑛𝑖𝑦𝑎ℎ 𝑁𝑜𝑟𝑤𝑎𝑦, 𝑚å 𝑑𝑢 𝑚𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔 𝑢𝑡 𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑚𝑓𝑢𝑛𝑛𝑒𝑡

- 𝐸𝑟 𝑑𝑢 𝑢𝑠𝑖𝑘𝑘𝑒𝑟 𝑝å ℎ𝑣𝑜𝑟 𝑑𝑢 𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚, 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑏𝑟𝑟𝑒𝑔 𝑝å 75 00 75 00 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑗𝑜𝑛.

- 𝐷𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑘𝑘𝑒 𝑛𝑜𝑒 å 𝑣æ𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚 𝑎𝑣 𝑒𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑚𝑓𝑢𝑛𝑛.

- 𝐷𝑢 𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔 𝑖𝑛𝑛 ℎ𝑜𝑠 𝑜𝑠𝑠 𝑓ø𝑟 𝑑𝑢 𝑚𝑒𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑔 𝑢𝑡 𝑓𝑟𝑎 𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑑𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑠𝑠𝑎𝑚𝑓𝑢𝑛𝑛, 𝑚𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑚𝑒𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑚å 𝑠𝑘𝑗𝑒 𝑠𝑛𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡.

𝐃𝐚𝐫-𝐨𝐥-𝐌𝐨𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 𝐚𝐬-𝐒𝐨𝐧𝐧𝐢𝐲𝐚𝐡