preloader
Edit Content

Dar-ol-Mostafa as-Sonniyah Norway

er en norsk-muslimsk organisasjon som jobber for å gjøre islam mer tilgjengelig på norsk. Vi forstår at det er et økende behov for islamsk informasjon på norsk i dagens samfunn, spesielt i en tid der det er stadig flere norskfødte muslimer. Vi ønsker å bidra til å dempe den negative og stereotypiske fremstillingen som finnes av den vakre religionen islam i media og samfunnet ellers. Vårt mål er å gjøre islam mer forståelig ved å bruke ulike metoder, både tradisjonelle, moderne og populærkulturelle.

Saturday

  • Home
  • -
  • Column
  • -
  • Saturday

Hold kontakten med DarolMostafa for flere interessante oppdateringer

Målet vårt er å tilgjengeliggjøre islam på norsk, hjelpe muslimer i Norge og skape et godt samfunn basert på kjærlighet, toleranse og kunnskap.

Vår visjon er å spre ekte islam og bidra til et rettferdig og medmenneskelig samfunn basert på profeten Mohammadﷺ sitt eksempel.

©2023, DarolMostafa. All Rights Reserved.